3 maart 2022 1 min

Vanaf 3 maart is het voor opleiders mogelijk om een formele NVKL erkende opleider te worden en F-gassen en ACB-opleidingen te laten erkennen. Deze erkende opleidingen kunnen daarna worden toegevoegd aan het STAP-register.

Per 1 maart 2022 is het STAP-register live gegaan en konden cursisten zich aanmelden voor de eerste aanvraagperiode. Het budget voor deze periode is reeds volledig benut. Gelukkig start elke 2 maanden een nieuwe periode. Het was tot nu toe nog niet mogelijk om branche erkende opleidingen voor het STAP-register aan te melden. NVKL staat wel op een lijst van 40 brancheorganisaties die branche erkende opleiders mogen gaan aanmelden bij DUO. Dat kan alleen wanneer deze opleidingen voorzien zijn van een erkenning, waar een ‘keurmerk’-proces bij hoort en waar criteria voor opgesteld zijn waar deze opleidingen aan moeten voldoen. Voor NVKL is dit een nieuw traject. Dit betekent dat wij nu nog geen erkende opleiders hebben en dus pas opleiders mogen gaan aanmelden wanneer het erkenningstraject is voltooid. Met het afgeven van dit keurmerk staat NVKL garant voor de kwaliteit van de erkende opleider en opleiding.

In de afgelopen periode is een commissie bezig geweest met het opzetten van de NVKL-erkenningsregeling en de bijbehorende procedure om opleiders en opleidingen te kunnen erkennen. NVKL heeft KIWA gevraagd om deze erkenningsprocedure voor ons uit te voeren. Wij richten ons eerst op F-gassen en ACB- opleidingen, omdat daar de eindtermen voor vast liggen. Indien gewenst kunnen we later nog andere opleidingen gaan erkennen.

Opleiders kunnen zich voor het aanmelden voor de erkenningsprocedure en meer informatie over de kosten wenden tot: educatie@kiwa.com.

NVKL hoopt hiermee ook koudetechnische opleidingen in het STAP-register een plek te kunnen geven, zodat ook deze opleidingen met een tegemoetkoming van 1000,- van de overheid kunnen worden gevolgd. Daarnaast kan een kwaliteitskeurmerk voor erkende NVKL opleiders/opleidingen voor onze lidbedrijven meer inzicht geven in de kwaliteit van aangeboden opleidingen.

Meer informatie over de erkenningsregeling en het proces vind je op onze website onder het NVKL-Keurmerk.

Wil je weten hoe het aanmeldregister er nu uit ziet en wat er al in staat? Kijk dan op www.uwv.nl/particulieren/stap-budget/index.aspx

Op deze website van de Rijksoverheid is meer informatie over STAP voor opleiders terug te vinden: www.stapvooropleiders.nl

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?