2 maart 2022 1 min

Goed nieuws! Afgelopen dinsdag (1 maart) is de SLIM-regeling weer voor individuele aanvragers geopend. Ondernemers kunnen gebruik maken van de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM). Dus heb je een idee om de leercultuur binnen je bedrijf te verbeteren maar ontbreekt het je aan middelen? Maak dan gebruik van de SLIM-regeling! Deze is aan te vragen tussen 1 en 31 maart 2022! 

Als ondernemer heb je vaak simpelweg niet het geld, de tijd of de capaciteit om jezelf of je medewerkers bij te scholen. En dat is jammer! Werknemers die up-to-date zijn, is en blijft belangrijk om goede kwaliteit te leveren en om ‘fit’ te blijven voor de arbeidsmarkt. Daarom trekt het ministerie van SZW jaarlijks 48 miljoen euro uit om leren en ontwikkelen in het mkb te stimuleren. De SLIM-regeling zorgt er bijvoorbeeld voor dat je financiële ondersteuning krijgt om ontwikkelplannen op te stellen voor je bedrijf of om persoonlijke loopbaanadviezen te geven aan je medewerkers. Een mooie bijvangst: werknemers die de kans krijgen om zich te ontwikkelen beleven meer plezier in hun werk en dat leidt weer tot betere resultaten en personeelsbehoud!
Hoe vraag je deze subsidie aan?
Als individuele mkb-onderneming kun je maximaal € 25.000 aanvragen. Hoeveel subsidie je precies ontvangt hangt af van het type project en van de grootte van de onderneming. Wil je een aanvraag indienen? Registreer je dan eerst als aanvrager, maar let wel op, SLIM-aanvragen dienen namelijk aan verschillende kwaliteitseisen te voldoen.

Je kunt twee keer per jaar een SLIM-subsidie aanvragen, namelijk van 1 t/m 31 maart 2022 én van 1 t/m 30 september. Zorg dus dat je op tijd bent.

Meer informatie vind je op:

https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim

https://www.wijzijnkatapult.nl/leren-ontwikkelen-mkb/

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?