2 maart 2022 1 min

De invoering van de Omgevingswet zal een half jaar later dan gepland, op 1 januari 2023 ingaan. Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft dit onlangs bekend gemaakt. Het Adviescollege ICT-toetsing adviseerde eerder deze maand de invoering uit te stellen. Het centrale deel van het bij de wet horende digitale stelsel is nog niet stabiel genoeg om goed te functioneren. Dit is wel een noodzakelijke voorwaarde.

Omgevingswet
De Omgevingswet vormt samen met het Omgevingsbesluit, Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit bouwwerken leefomgeving, Besluit kwaliteit leefomgeving en de Omgevingsregeling de basis voor het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Omgevingswet al op 22 maart 2016 aanvaard. Het voorstel voor de Invoeringswet Omgevingswet, nodig om het nieuwe stelsel goed te laten werken, is op 11 februari 2020 na een heropening van de beraadslaging in vierde termijn en na een hoofdelijke stemming met 53 stemmen voor en 19 stemmen tegen aangenomen. Voor inwerkingtreding van de nieuwe wet is nog een koninklijk besluit nodig, dat eerst naar de Kamers moet worden gestuurd en dat zij kunnen verwerpen.
Sinds de aanvaarding van de Invoeringswet heeft de Eerste Kamer geregeld met de regering gesproken over de voortgang bij de noodzakelijke invoeringsmaatregelen en over een goed functionerend Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) dat de wet moet ondersteunen. Op 30 november en 21 december 2021 hield de Eerste Kamer nog deskundigenbijeenkomsten over het DSO en de uitvoeringspraktijk. De Eerste Kamer heeft bij brief van 18 januari 2022 advies gevraagd aan het Adviescollege ICT-toetsing over de haalbaarheid van de datum van 1 juli 2022 voor inwerkingtreding van de Omgevingswet in het licht van de landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). Ten slotte hebben de behandelende commissies op 26 januari 2022 een brief met een groot aantal vragen over de Omgevingswet aan minister De Jonge voorgelegd.
Voor meer informatie, zie: Invoering Omgevingswet uitgesteld – Eerste Kamer der Staten-Generaal

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?