18 februari 2022 1 min

Met het onderhoud van ons kwalificatiedossier voor het middelbaar beroepsonderwijs, wordt een belangrijke stap gezet in de doorontwikkeling van onze opleidingen op de ROC’s en opleidingscentrum GO˚. Deze week is de werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van scholen en het bedrijfsleven gestart.
Wat is een kwalificatiedossier?
Het kwalificatiedossier is een document waarin formeel is vastgelegd wat de mbo-leerlingen aan het einde van de opleiding moeten kunnen. In opdracht van NVKL, wordt het kwalificatiedossier Koude- en klimaatsystemen dit kalenderjaar door samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB; voorheen beter bekend als Kenteq) in onderhoud genomen. Dit kwalificatiedossier moet aansluiten op de wensen vanuit het bedrijfsleven en moet daarnaast voor het onderwijs een basis bieden om een kwalitatief en aantrekkelijk onderwijsbeleid te maken. Dit met als doel een zo goed mogelijke aansluiting te vinden tussen onderwijs en de praktijk.
Welke beroepen horen in het kwalificatiedossier?
Op 23 november 2021 heeft NVKL een beroepenbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst is er samen met 22 betrokkenen gediscussieerd over welke beroepen bij het kwalificatiedossier horen. De rapportage van deze bijeenkomst is een belangrijk uitgangspunt voor de werkgroep. De werkgroep wordt geleid door de SBB en wordt gevormd door de vertegenwoordigers van diverse onderwijsinstellingen (zoals  GO˚, Koning Willem I College en Techniek College Rotterdam), lidbedrijven (Smeva, Van Kempen, SCM REF, Equans) en NVKL. De verwachting is dat dit proces dit kalenderjaar nog kan worden afgerond. Verder is de verwachting dat het nieuwe dossier in het najaar door de minister kan worden vastgesteld. Vervolgens kunnen mbo-instellingen de opleidingen, examenontwikkelaar ESMEI de examens en NVKL de leermiddelen aanpassen. Naar verwachting kan in het schooljaar 2023/2024 met de vernieuwde mbo-opleidingen worden gestart.

Wil je meer weten over dit proces of over de mbo-opleidingen, bekijk dan onze mbo-pagina op de website of neem contact op met brenda@nvkl.nl, projectmanager Onderwijs en Arbeidsmarkt.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?