4 februari 2022 1 min

Er is nog altijd geen nieuwe cao Metaal & Techniek. Dat betekent dat Wij Techniek per 1 januari 2022 geen heffingsbijdrage meer ontvangt. Zonder deze inkomsten kan Wij Techniek geen uitgaven doen en dat heeft gevolgen voor de dienstverlening. Alle activiteiten van Wij Techniek komen hierdoor voorlopig op een laag pitje te staan. Ook kan Wij Techniek tijdelijk geen tegemoetkomingen meer verstrekken. Het indienen van declaraties voor de OSR 2021 kan tot uiterlijk 28 februari 2022. Zodra er een nieuwe cao is afgesloten, staat Wij Techniek uiteraard graag weer voor iedereen klaar.

Wij adviseren je er rekening mee te houden dat na afsluiting van de cao mogelijk de afdracht met terugwerkende kracht voor de achterliggende maanden nog moet worden voldaan.

Klik hier voor meer informatie

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?