5 januari 2022 1 min

Er is nog geen nieuwe cao Metaal & Techniek. Dat betekent dat Wij Techniek per 1 januari 2022 geen heffingsbijdrage meer ontvangt. Zonder deze inkomsten kunnen zij daarom geen uitgaven doen en dat heeft gevolgen voor de dienstverlening. Alle activiteiten van Wij Techniek komen hierdoor voorlopig op een laag pitje te staan en verstrekken voorlopig in 2022 geen tegemoetkomingen. Voor het aanvragen van vergoedingen over 2021 is er niets veranderd. Het indienen van declaraties voor de OSR kan tot uiterlijk 28 februari 2022.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?