25 november 2021 1 min

Op dinsdag 23 november organiseerde NVKL een bijeenkomst over de toekomst van de beroepen in de koudetechnische branche. Bij opleidingscentrum GO in Ede kwamen 20 betrokken leden bijeen om onder deskundige begeleiding met elkaar te discussiëren over de beroepen: airco/warmtepompmonteur, monteur, eerste monteur, servicemonteur, en technicus maintenance koude- en klimaatsystemen.

In vijf beroepentafels is onder andere gesproken over de demografische, economische en technologische ontwikkelingen die op onze branche afkomen en welke gevolgen dat heeft voor onze functionarissen. Daarnaast is uitgebreid gesproken over het takenpakket binnen deze beroepen. Al het besprokene wordt nader uitgewerkt en nog aangeboden aan een aantal tegenlezers uit de branche. Daarna worden de beroepsbeschrijvingen aangeboden aan SBB.

Vanaf medio januari start, met behulp van deze input, het onderhoudstraject van ons kwalificatiedossier koude- en klimaatsystemen. Na afronding van dit formele traject kunnen ook de mbo-opleidingen worden aangepast. Hiermee verwachten we dat deze opleidingen weer helemaal aangesloten zijn op de wensen en verwachtingen van onze lidbedrijven. En staan we klaar om nieuwe instroom via interessante en aantrekkelijke opleidingen te enthousiasmeren voor onze branche.

 

   

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?