11 november 2021 1 min

We hebben hieronder een kort overzicht van enkele vragen die regelmatig op onze helpdesk binnenkomen.
Q: Is het toegestaan om elektrische ontdooi-elementen in de verdamper te gebruiken in installaties met (mild) brandbare koudemiddelen?
A: Uit de NPR 7600 (Nederlandse Praktijkrichtlijn Toepassing van brandbare koudemiddelen in koelinstallaties en warmtepompen): “Als blijkt dat de koelinstallatie elektrische en mechanische onderdelen bevat die een ontstekingsbron kunnen vormen, behoort de installateur maatregelen te nemen om te voorkomen dat een explosie optreedt, onder andere door potentiële ontstekingsbronnen explosieveilig uit te voeren. Dat betekent dat de elektrische onderdelen behoren te voldoen aan de ATEX-richtlijn 2014/34/EU, ook wel ATEX 114 genoemd.” Als de elektrische ontdooi-elementen voldoen aan de Atex-richtlijn, wat terug te vinden moet zijn in de productdocumentatie, dan mogen ze dus worden gebruikt in combinatie met (mild) brandbare koudemiddelen. Conformiteit met ATEX dient te worden aangegeven op de CE-markering van de samengestelde installatie.
Q: Mag een R507-koelinstallatie worden aangepast en vervolgens bijgevuld?
A: Nee, dit mag niet. Volgens de F-gassenverordening mag R507 sinds 1 januari 2020 alleen nog gebruikt worden als het voor onderhoud of service is en alleen als het koudemiddel is gerecycled of geregenereerd.
Q: Kan een monteur met een Nederlands F-gassencertificering voor personen zo aan de slag in Vlaanderen?
A: Het Nederlandse F-gassencertificaat is in de hele EU geldig. Echter, om in het Vlaams Gewest als koelmonteur te mogen werken, is – naast een F-gassencertificering – een erkenning van de Vlaamse overheid nodig. Deze is te verkrijgen door een aanmelding. Deze erkenning kost 29 euro per jaar, en het is verplicht om elke vijf jaar een actualisatie-examen te doen om de erkenning te behouden. Via deze site van de Vlaamse overheid wordt het proces duidelijk uitgelegd.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?