29 oktober 2021 1 min

Er is afgelopen tijd door experts gewerkt aan de herziening van de bepalingsmethode NEN 1087 ‘Ventilatie van gebouwen – bepalingsmethoden’, maar er is geen consensus bereikt over een nieuwe versie. Consensus over het nieuwe normontwerp is noodzakelijk voor publicatie. Wanneer dit ontbreekt, kan een norm niet worden gepubliceerd.

De huidige NEN 1087 dateert uit 2001 en is in het Bouwbesluit aangewezen als bepalingsmethode bij de landelijke eisen voor luchtverversing. Om de norm te laten aansluiten bij de huidige stand der techniek en veranderende maatschappelijke context en inzichten, is enkele jaren geleden besloten om NEN 1087 te herzien. Een groot aantal betrokkenen heeft zich ingezet om de bepalingsmethode te wijzigen.

Bij de Beleidscommissie Bouw is bezwaar aangetekend tegen publicatie van deze gewijzigde bepalingsmethode. Na uitvoerige beraadslaging is de Beleidscommissie tot de conclusie gekomen dat publicatie daardoor op dit moment niet mogelijk is. NEN blijft samen met betrokken partijen en belanghebbenden werken aan het vastleggen van afspraken over nieuwe technieken en ontwikkelingen rondom ventilatie.

Bron: NEN – 22 oktober 2021

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?