27 oktober 2021 1 min

Op 26 oktober hebben de vakbonden een ultimatum gesteld waarbij werkgevers vóór donderdag 28 oktober 13:00 uur akkoord dienen te gaan. Een overzicht van de eisen vindt u onder dit bericht.

Er is besloten om niet in te stemmen met de eisen van de vakbonden. Werkgevers stellen voor om de gesprekken aan de cao-tafel voort te zetten. Het zou kunnen zijn dat de bonden individuele bedrijven benaderen om met hun voorstellen akkoord te gaan. Wij adviseren u om hier niet inhoudelijk op in te gaan maar te verwijzen naar de cao-tafel waar de gesprekken gevoerd dienen te worden.

Heeft u vragen of meldingen rondom mogelijke acties of stakingen, dan horen wij dat graag. We informeren u graag over hoe te handelen. Uiteraard houden we u in onze nieuwsbrieven en op de website op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Ultimatum cao metaal en techniek: De Unie

Ultimatum cao metaal en techniek: FNV

Ultimatum cao metaal en techniek: CNV Vakmensen

Overzicht cao voorstellen 2021

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?