27 oktober 2021 1 min

Van 20 tot en met 24 september 2021 heeft Nederland een ‘Joint Inspection Week’ (JIW) gecoördineerd. In Nederland hebben de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), ILT-IOD, Douane en politie nauw samengewerkt met als resultaat circa 219 inspecties waarbij een paar onregelmatigheden zijn geconstateerd die nader worden onderzocht. Tevens is nog meer inzicht verkregen in de illegale markt en hoe deze aan te pakken.

Aan de JIW namen het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF), EUROPOL en 15 andere EU-lidstaten deel. De JIW richtte zich op de aanpak van de illegale handel in F-gassen en was onderdeel van een EMPACT-actie (European Multidisciplinary Platform against Criminal Threaths) in het kader van milieucriminaliteit.

Dat een Europese samenwerking een effectievere handhaving mogelijk maakt, blijkt uit het voorlopige, totale resultaat. 1.682 inspecties, 706 geconstateerde bestuurlijke en 28 strafrechtelijke overtredingen, inbeslagnames met een geschatte waarde van € 10.094.847 en 142.288 ton CO2 equivalent, 7 aanhoudingen en 3 retourzendingen die bestonden uit 340 cilinders en 38 apparaten gevuld met F-gassen.

Minder broeikasgassen
F-gassen zijn synthetische koudemiddelen en worden gebruikt in verschillende toepassingen, zoals koelkasten, airco’s en industriële koelinstallaties. Maar het zijn ook sterk gefluoreerde broeikasgassen. Omdat dergelijke broeikasgassen een groot effect hebben op de opwarming van de aarde, is in Europees verband afgesproken om het gebruik en de productie van deze gassen geleidelijk terug te brengen tot 21% in 2030 ten opzichte van het niveau in 2014. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een quotasysteem. De overgang naar klimaatvriendelijkere technologie en het gebruik van natuurlijke alternatieven moeten hierdoor worden versneld. Door de illegale handel dreigt de doelstelling van het terugdringen van de productie en het gebruik van de schadelijke F-gassen in gevaar te komen.
Samenwerking met (inter)nationale partners
De ILT houdt in Nederland toezicht op de hele keten van productie, import, export, doorverkoop en toepassing. De inspectie wil een bijdrage leveren aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en van de afbraak van de ozonlaag. Daarvoor wordt binnen het programma Minder broeikasgassen ingezet op het terugdringen van de illegale handel in en de emissies van deze stoffen. De ILT werkt daarnaast aan een betere informatiepositie en intensieve samenwerking met (inter)nationale partners zoals de douane, politie, Rijkswaterstaat, de Europese Commissie, de NGO Environmental Investigation Agency (EIA), OLAF en EUROPOL.

Bron: Inspectie Leefomgeving en Transport – Nieuwsbericht 19-10-2021

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?