27 oktober 2021 2 min

De regeling Sterk techniek Onderwijs (STO) stimuleert samenwerking in de regio. Als technische scholen samenwerken met elkaar (denk aan basisscholen met het bedrijfsleven) wordt het onderwijs efficiënter en relevanter. De doelstelling is werken aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs op het vmbo in de regio, zodat de instroom in het technisch mbo structureel en substantieel groter wordt.
Geïnvesteerd in techniekonderwijs
Sinds september 2018 heeft de overheid gemiddeld 100 miljoen per jaar extra geïnvesteerd in techniekonderwijs op het vmbo. In 2018 en 2019 was er geld beschikbaar gesteld voor vmbo-scholen waarmee ze kunnen investeren in bijvoorbeeld machines, materialen en mensen. Van 2020 – 2023 worden de middelen ingezet voor de uitvoering van regionale plannen van vmbo-scholen, mbo-instellingen, het bedrijfsleven en regionale overheid.
NVKL biedt ondersteuning
NVKL heeft in de afgelopen jaren al meegetekend voor ondersteuning in regio Haaglanden, regio Leiden Duin- en Bollenstreek, regio Amersfoort, regio De Bilt, Wijk bij Duurstede, Zeist en regio Zuidoost-Friesland. Dit betekent dat wij in deze regio’s hebben toegezegd om actief mee te helpen om koudetechniek op een van de vmbo-scholen in die regio onder de aandacht te brengen. Daarmee geven wij deze scholen ook een plek in het curriculum met ons NVKL lespakket. Ook zullen we in die regio’s proberen onze lidbedrijven hierbij te betrekken.

In regio Zoetermeer heeft NVKL, in samenwerking met lidbedrijf Bouter, begin oktober meegedaan aan een activiteit van het Sterk Techniek Onderwijs. Om deze samenwerking in Zoetermeer structureel te maken, heeft NVKL nu ook de samenwerkingsovereenkomst met STO Zoetermeer ondertekend. Hiermee zijn wij dus ook in Zoetermeer partner geworden. Lidbedrijven in en rondom Zoetermeer die hier een rol in willen spelen kunnen zich melden bij brenda@nvkl.nl.
Wilt u ook scholen stimuleren om aandacht te schenken aan koudetechniek een klimaatsystemen?
Voor u als bedrijf is het uiteraard ook altijd mogelijk om zelf bij de regio’s aan te sluiten en scholen te stimuleren om aandacht te schenken aan koudetechniek. Met als doel uiteraard om jongeren te interesseren voor de koudetechniek en klimaatsystemen. Voor meer informatie over de regio’s betrokken scholen en contactgegevens verwijzen wij u naar de website van Sterk Techniek Onderwijs. Hier kunt u op de digitale kaart vinden of ook in uw regio een STO samenwerkingsverband bestaat en wat de activiteiten zijn die hier plaatsvinden.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?