15 oktober 2021 2 min

Op 8 oktober kwamen zo’n 20 deelnemers bijeen voor de ‘Future Shock’ ontbijtsessie van de projectgroep NVKL Connect bij Van der Valk Hotel in Houten. Doel van de sessie was om bedrijven bewust te maken van alle ontwikkelingen en vernieuwingen die elkaar in hoog tempo opvolgen en dat het van belang is om op tijd mee te bewegen en daarmee toekomstbestendig te zijn. De deelnemers gingen met elkaar in gesprek over vragen als ‘Met welke kansen en bedreigingen moet ik rekening houden?’, ‘Speelt mijn bedrijf hier al voldoende op in?’ en ‘Zijn we klaar voor de toekomst?’.
Na een gezamenlijk ontbijt opende Jan-Willem Voshol, directeur IBK B.V. en voorzitter NVKL, de ontbijtsessie. Hij gaf de deelnemers een masterclass strategisch management in 30 minuten over de geschiedenis van IBK in de context van de veranderende omgeving. Voshol ging in op de vraag welke invloeden hebben bijgedragen aan de veranderingen en hoe IBK is geworden tot de onderneming van vandaag. Hierbij werd stilgestaan bij de mirco(eigen organisatie)-, macro(politiek, economisch)- en meso(bedrijfstak)-omgeving. Volgens Voshol moet je voor je hoogtepunt al nieuwe ontwikkelingen inzetten en als bedrijf jezelf regelmatig een aantal vragen stellen: wat is je focus, waar ben je als bedrijf goed in, wat zijn de risico’s, wat gebeurt er in de markt en wat is innovatie? De nieuwe voorzitter eindigde zijn masterclass met de vraag: “Veranderen…uit noodzaak of visie? It’s your call!
Ontwikkelingen en nieuwe verdienmodellen
Vervolgens namen FME-adviseurs Marije Bakker en Annemarie Mulder het stokje over. Zij namen de deelnemers mee in een aantal voorbeelden van ontwikkelingen en nieuwe verdienmodellen. Zo betaalde je een schoonmaker vroeger voor een standaard aantal uren, terwijl je inmiddels met datagedreven schoonmaken kunt inzien welke specifieke plekken schoongemaakt moeten worden waar je vervolgens het aantal uren op aanpast. Hierna gingen de deelnemers in kleine groepjes uiteen om met elkaar na te denken over hoe innovaties tot stand komen, hoe dat in je eigen bedrijf werkt en welke rol je daar zelf in speelt.
Aanpassingsvermogen
Bakker en Mulder vervolgden hun sessie met het bespreken van het aanpassingsvermogen van bedrijven. Zo begon het bedrijf Nokia in de bosbouw en heeft zich vervolgens geforceerd moeten aanpassen richting de mobiele telefoon. Zij moesten zowel een verandering in hun identiteit als hun businessmodel maken. Het tegenovergestelde vond plaats bij het bedrijf Netflix. Zij speelden juist actief in op veranderingen en transformeerden zich als bedrijf van de DVD naar het streamen van content naar het uiteindelijke maken van eigen content. De deelnemers dachten vervolgens zelf na over waar in hun bedrijf de dominante logica zit (bijvoorbeeld in het product, de technologie of de organisatiestructuur).
Resultaten en vervolgsessie
De deelnemers gingen actief aan de slag met de opdrachten. Ook ontstond er tijdens de plenaire delen een dialoog met de adviseurs, de deelnemers en de deelnemers onderling. Zo kwam de vraag naar boven in hoeverre we onze innovaties wel willen delen met anderen en waarom een servicemonteur standaard fulltime zou moeten werken. Maar ook vragen als ‘Hoe speel je als werkgever erop in dat je geen personeel kunt vinden’ en ‘Hoe zorg je voor een goede werk-privé balans en goede arbeidsvoorwaarden’? kwamen voorbij. Het werd snel duidelijk dat er ook behoefte is om dit onderwerp verder uit te diepen. De projectgroep zal volgend jaar dan ook ontbijtsessies over dit thema gaan organiseren. Bent u naar aanleiding van bovenstaande terugkoppeling nieuwsgierig geraakt? NVKL Connect organiseert op donderdag 16 december een vervolgsessie met als thema ‘Leiderschap in verandering’. De uitnodiging hiervoor volgt binnenkort, maar noteer de datum alvast in uw agenda!

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?