14 oktober 2021 1 min

In de NVKL nieuwsbrief van 4 oktober  kwam het verbod op koudemiddel met GWP boven 150 in commerciële koelinstallaties met koelvermogen boven 40kW al aan de orde. Dit verbod gaat in op 1 januari 2022. Dit verbod geldt voor nieuw op de markt te brengen apparatuur. Wat betekent dat voor bestaande installaties? Indien er vervangingen zijn, is de verbodsbepaling ook van toepassing. Om hier helderheid over te krijgen heeft NVKL via Rijkswaterstaat de volgende vragen gesteld aan de Europese Commissie:

Er worden onderdelen vervangen van een installatie (commercieel gebruik) met koelvermogen 35 kW, waardoor de installatie nu een koelvermogen van 45 kW heeft. Geldt het verbod voor deze installatie?
Er worden onderdelen vervangen van een installatie (commercieel gebruik) met koelvermogen 45 kW. Het koelvermogen blijft 45 kW. Geldt het verbod voor deze installatie?

De Europese Commissie heeft hierop geantwoord dat het verbod in beide gevallen geldt. Een retrofit en zelfs het vervangen van onderdelen wordt door hen dus gezien als het ‘op de markt brengen’ van een installatie, zodat het verbod geldt. De NVKL wil weten wat precies verstaan wordt onder ‘vervangen van onderdelen’ en verzoekt de Europese Commissie via AREA om opheldering. Wij zullen u daarover uiteraard berichten.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?