14 oktober 2021 1 min

Ter verbetering van het middelbaar beroepsonderwijs in de Koude- en klimaattechniek wilt de NVKL de beroepeninformatie over de beroepen in de koude- en klimaattechniek graag aanpassen aan de nieuwste inzichten. Daarom vragen wij lidbedrijven die een mening hebben over één van de onderstaande vijf beroepen in onze branche om deze met ons te delen. Wij willen graag een groep mensen vanuit de NVKL lidbedrijven bij elkaar brengen op dinsdagmiddag 23 november (van 13:00 tot 17:00 uur) in Ede. Meld u hier aan!

In vijf groepen willen we met minimaal vier experts per groep discussiëren over: “Hoe ziet u het betreffende beroep en wat vindt u dat de beroepsbeoefenaar moet kunnen?”
Het gaat om de volgende beroepen:

Airco/warmtepompmonteur (niveau 2)
Monteur koude- en klimaatsystemen (niveau 2)
Servicemonteur koude- en klimaatsystemen (niveau 3)
Eerste monteur koude- en klimaatsystemen (niveau 3)
Technicus maintenance koude- en klimaatsystemen (niveau 4)

We hebben deskundige begeleiding in de arm genomen om ons in deze discussies te begeleiden en de bevindingen te noteren. Met de uitkomsten hiervan kunnen we volgend jaar de kwalificatiedossiers van deze beroepen aanpassen naar de wensen van de branche, waarmee vervolgens onze mbo-opleidingen weer geactualiseerd kunnen worden. Hiermee zorgen we voor een zo goed mogelijke aansluiting van opleidingen op de arbeidsmarkt.
Het programma:

Welkom & ontvangst
Korte presentatie over relevante uitkomsten van het instroom-  en personeelsbehoefte onderzoek
Korte presentatie over de vijf beroepen en de aanpak
Discussieronden in de verschillende beroepentafels
Afsluiting
Napraten/borrel

Doet u mee?
Praktijkinput uit de branche is van groot belang. Inbreng van NVKL leden wordt daarom erg op prijs gesteld! Zowel bedrijfsleiders, directeuren, HR verantwoordelijken, opleidingscoördinatoren, als functionarissen in de genoemde beroepen zijn van harte welkom. Medio november ontvangt u dan de definitieve uitnodiging, nadere informatie over het exacte programma én een voorbereidingsvraag.

Aanmelden voor de bijeenkomst op 23 november

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?