4 oktober 2021 1 min

Nederland, Duitsland, Zweden, Noorwegen en Denemarken hebben een publieke consultatie uitgezet om de gevolgen van een eventueel PFAS verbod te inventariseren, hierin zijn F-gassen als een aparte categorie benoemd. Het betreft onder meer informatievragen over productie en gebruik, maar ook over de beschikbaarheid van alternatieven. In Nederland wordt het onderzoek naar PFAS gecoördineerd door het RIVM. Op de site van het RIVM staat een link naar deze publieke stakeholderconsultatie die momenteel loopt: RIVM/PFAS. U kunt hier meer lezen over het onderwerp en tot 17 oktober a.s. input  leveren.

NVKL staat achter de doelen van de Nederlandse overheid om milieu en gezondheid te beschermen. Wat voor de NVKL het belangrijkste is, is dat onze leden niet voor abrupte veranderingen komen te staan en dat er vanuit verschillende Europese wettelijke bepalingen (F-gassenverordening en de REACH-richtlijn) geen tegenstrijdige signalen uitgaan, en zodoende voor verwarring en onzekerheid in de sector zorgen. Als er toch veranderingen komen, dan moet er een redelijke overgangsperiode zijn, zodat men weet waar hij of zij aan toe is en de communicatie met klanten en andere activiteiten daarop kan aanpassen. Zoals eerder gezegd zijn we scherp op dit onderwerp en delen we nieuwe informatie natuurlijk met u.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?