4 oktober 2021 1 min

Per 1 januari 2022 geldt er vanuit de F-gassenverordening een verbod op het gebruik van koudemiddel met GWP > 150 in nieuwbouw commerciële koelinstallaties – vermogen groter dan 40 kW – in de detailhandel of catering. Hieronder vallen: koelinstallaties in winkels, in distributiecentra en in magazijnen. Het gaat om koelinstallaties die producten koelen die door de betreffende onderneming direct aan de consument worden verkocht. Deze maatregel geldt daarom niet voor tuinders, kwekers, boeren, slachterijen, etc., omdat deze niet direct aan de consument leveren en dus niet onder detailhandel of catering vallen.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?