16 september 2021 1 min

PFAS-stoffen zijn de afgelopen tijd regelmatig in het nieuws geweest. PFAS is een zeer brede groep stoffen, waar ook HFK’s en HFO’s onder vallen. Een deel van deze groep stoffen is zeer moeilijk door de natuur af te breken en is schadelijk voor de gezondheid. Daarom is er binnen de Europese Unie een beweging gaande om de hele PFAS-groep per 2025 op de Europese lijst van verboden chemische stoffen te plaatsen. Dat zou natuurlijk grote gevolgen hebben voor onze branche.
F-gassenverordening de juiste Europese wetgeving
De NVKL is van mening dat de F-gassenverordening de juiste Europese wetgeving is om de toepassing van synthetische koudemiddelen te reguleren. Daarnaast vallen HFK’s en HFO’s relatief snel uiteen in stoffen (TFA’s) die ook in de natuur voorkomen. Ze zijn daarmee dus veel minder hardnekkig dan veel andere PFAS-stoffen, wat nog een reden is om deze stoffen niet op te nemen op de Europese lijst van verboden chemische stoffen. Dit is het standpunt dat de NVKL uitdraagt, binnen Nederland maar ook via de Europese koepelorganisatie in Brussel. Op het moment zijn er nog veel onzekerheden over hoe het zich gaat ontwikkelen. Als NVKL zitten wij er bovenop en oefenen wij invloed uit waar we kunnen. Nieuwe informatie delen wij uiteraard direct met onze leden.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?