16 september 2021 1 min

Heldere taal werkgevers na derde onderhandelingsdag cao’s Metaal & Techniek: ‘Cao moet voldoende ruimte bieden om op werkvloer zaken te regelen’

‘De uitgangspunten voor werkgevers in deze cao-onderhandelingen zijn helder en concreet. Het moet een betaalbare, evenwichtige en flexibele cao worden’. Zo formuleerde Ron Follon, werkgeversonderhandelaar FWT, na afloop van de derde dag van de onderhandelingen over de cao’s in de Metaal & Techniek, nogmaals de door de werkgevers ingebrachte toetsstenen waaraan een cao-akkoord moet voldoen.

Volgens Follon is een betaalbare cao noodzakelijk vanwege de cao-verhogingen in de afgelopen periode en de druk op de winstgevendheid door niet beschikbare en hoge prijzen van materialen. “Maar werkgevers willen ook een aantrekkelijke sector voor iedereen, jong en oud. Verder is flexibiliteit nodig omdat de cao-ruimte moet laten aan werkgevers en werknemers om op de werkvloer zaken te regelen.” Aan deze uitgangspunten zou een af te sluiten akkoord moeten voldoen vindt de werkgeversonderhandelaar. “Uiteindelijk willen we een cao die voor beide partijen een win-winsituatie oplevert. We willen een cao die goed is voor de medewerkers, want wij hebben onze vakmensen hard nodig. Maar de cao moet niet slecht uitpakken voor de werkgevers, want zij zorgen wel voor de continuïteit van de bedrijven.”

Tijdens de derde onderhandelingsronde is met de vakbonden verder gepraat over duurzame inzetbaarheid, het generatiepact en ouderenbeleid. Volgens werkgevers is de cao op vele vlakken afgerond. Maar als de cao toch aangepast moet worden, dan moet er ook gekeken worden naar bestaande regelingen. In het licht van een effectieve balans hebben werkgevers voorstellen gedaan, waaronder de bereidheid om door te praten over het invoeren van een RVU-regeling in combinatie met aanpassing van het generatiepact en het opschuiven van de leeftijd van de ontziemaatregelen naar 60 jaar.

Benadrukt is dat duurzame inzetbaarheid ertoe moet leiden dat iedereen tot aan zijn pensioen uitdagend werk kan verrichten, waarde kan toevoegen en dat in een veilige en gezonde omgeving kan doen.

In tegenstelling tot werkgevers willen vakbonden de cao op heel veel punten uitbreiden. Partijen liggen dus nog ver uit elkaar.

De laatste cao-onderhandelingsronde is gepland op 27 september a.s.

 

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?