16 september 2021 1 min

Voor bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh of 25.000 m³ aardgas (equivalent) per jaar gebruiken, geldt een energiebesparingsplicht. Dit is bepaald in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Dit betekent dat deze bedrijven of instellingen verplicht zijn alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder uit te voeren. Vanaf 2 mei 2019 is er ook een informatieplicht, wat inhoudt dat diezelfde bedrijven één keer in de vier jaar moeten rapporteren welke energiebesparende werkzaamheden ze hebben uitgevoerd. Er is per bedrijfstak een Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) opgesteld. Daarin staan de technieken en toepassingen om energiebesparing te realiseren. Deze zijn te vinden op: RVO. De NVKL is betrokken bij het evalueren van de energiebesparende toepassingen op het gebied van koude- en klimaattechniek in de EML.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?