3 september 2021 2 min

Na het succes van het eerste bootcamp omscholingstraject, is besloten om door te gaan met deze aanpak. Opleidingscentrum GO˚, Wij Techniek, UWV en NVKL zijn met elkaar overeengekomen dat er dit najaar nog 2 nieuwe trajecten kunnen worden gepland.

Op 27 september en 15 november zijn nieuwe trajecten tot beginnend monteur in de koudetechniek gepland. Er is plaats voor maximaal 10 kandidaten. Kandidaten met een achtergrond qua opleiding en/of werk in de technische sector en die gemotiveerd zijn om een switch te maken naar een carrière in de koudetechniek kunnen deelnemen aan dit traject. Dit kunnen kandidaten zijn die zelf de stap zetten naar dit traject, voor hen wordt een werkgever gezocht. Maar ook lidbedrijven van NVKL die zelf een kandidaat hebben gevonden die in aanmerking komt kunnen deze nieuwe werknemer laten deelnemen. 15 en 16 september vinden de intakegesprekken en assessments plaats ter voorbereiding op het traject, hiermee wordt bepaald of de kandidaat in aanmerking komt voor het traject.

Vanaf de startdatum volgen de deelnemers 5 weken lang 20 intensieve trainingsdagen in de middag/avond (data zijn te vinden op de website). Hierin wordt de basis gelegd voor een functie als beginnend monteur in de koude-, klimaat- en warmtepomptechniek. De kandidaten sluiten de opleiding af met de volgende certificaten

– Certificaat: F-gassen catergorie-1

– VCA basis

– Bewijs van deelname: NEN3140 VOP

– Bewijs van deelname: Klant- en servicegericht werken

Het succes van de eerste bootcamp leunde sterk op de financiële ondersteuning van Wij Techniek. Bij de nieuwe trajecten worden de kosten door meerdere partijen gedragen met ondersteuning van Wij Techniek TeamWork.

Per kandidaat wordt een financieringsplaatje gemaakt.

De totale kosten voor het traject bedragen € 5.741,00, afhankelijk van de kandidaat zijn bijdragen mogelijk van verschillende partijen:

Wij Techniek; Wanneer de kandidaat max een half jaar in dienst is bij of gaat werken voor een bedrijf dat afdraagt aan Wij Techniek.

en/of

UWV; wanneer de kandidaat op dit moment een WW-uitkering heeft kan deze de opleiding volgen met behoud van uitkering, en is een gedeeltelijke financiering vanuit het UWV eventueel mogelijk, deze bijdrage is afhankelijk van de regio waar de kandidaat onder valt, voor een UWV kandidaat geldt ook dat aan de opleiding een periode van 8 weken stage met behoud van uitkering gekoppeld kan worden.

en/of

NL leert door; voor bepaalde gedeeltes van de opleiding is een bijdrage vanuit de NL leert door subsidie mogelijk.

NVKL; voor een kandidaat voor dit specifieke omscholingstraject, die minimaal 6 maanden in dienst blijft bij NVKL lidbedrijf kan, na afloop van deze periode, door het NVKL lidbedrijf een tegemoetkoming in de opleidingskosten van Eur 500 worden aangevraagd bij NVKL.

Aanmelden kan via: Opleidingscentrum-go. Voor meer informatie a.van.eijk@aeres.nl

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?