20 augustus 2021 1 min

De datum waarop de Omgevingswet – en daarmee het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) – in werking treedt, is wederom met een half jaar uitgesteld naar 1 juli 2022. Hierdoor hebben alle betrokken partijen, zoals het Rijk, gemeenten en waterschappen, meer tijd om de implementatie van de Omgevingswet goed voor te bereiden. De Omgevingswet heeft als doel het versimpelen van wet- en regelgeving die betrekking heeft op de leefomgeving. Zo worden bijvoorbeeld energieprestatie-eisen voor gebouwen geluidseisen voor buitenunits (nu deel van Bouwbesluit) en milieueisen voor inrichtingen (nu deel van Activiteitenbesluit) beide geïntegreerd in het Bbl. Er is echter geen inhoudelijke wijziging van deze eisen, ze worden alleen samengevoegd onder het Bbl.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?