9 juli 2021 4 min

Op dinsdag 29 juni zijn drie locaties van ROC Friese Poort verblijd door met prachtige lesunits om op het middelbaar beroepsonderwijs praktijklessen op het gebied van koudetechniek te kunnen geven. Deze units zijn ontworpen, gerealiseerd en beschikbaar gesteld door het lokale bedrijfsleven.

In het schooljaar 20/21 hebben de eerste 4 leerlingen van vmbo vakcollege Noordoostpolder in Emmeloord het keuzevak koudetechniek gevolgd. Een mooie samenwerking tussen vmbo, mbo en het bedrijfsleven Engie Refrigeration B.V., Dijksma Koudetechniek B.V. en Tolsma-Grisnich B.V., ondersteund door NVKL, de vereniging van koeltechnische bedrijven,  en het O&O fonds Wij Techniek. Docenten Harry Bosscher en Jacob van Leeuwen vertellen enthousiast over deze eerste groep. “Wij hebben de docententraining gevolgd bij Opleidingscentrum GO˚ in Ede, beschikbaar gesteld door NVKL en Wij Techniek, en konden zo goed kennismaken met de koudetechniek en ons voorbereiden op het geven van deze module. Wij werden hierbij geholpen door Piet de Wit (Dijksma) en Leen van Andel (Engie). Zij konden onze leerlingen nader informeren over het werk in de koudetechniek. De leerlingen hebben het keuzevak afgesloten bij Dijksma Koudetechniek in Emmeloord en hebben het allemaal gehaald. Voor volgend schooljaar hebben zich na de enthousiaste verhalen al 9 leerlingen aangemeld om het keuzevak te volgen.”
Opleidingsaanbod verruimen
Om na het vmbo ook op het mbo door te kunnen leren gaan ROC Friese Poort Leeuwarden, Emmeloord en Drachten ook keuzedelen in koudetechniek en warmtepompen aanbieden aan hun studenten in bijvoorbeeld installatie, mechatronica, elektrotechnische of werktuigbouwkundige opleidingen. Met dergelijke opleidingen kunnen studenten uitstekend terecht in de koudetechnische branche waarvan in deze regio ongeveer 300 fte werkzaam zijn. Projectleider Roeland Westra van het Centrum Duurzaam, een plek waar ROC Friese Poort docenten zich richten op onderwijsvernieuwing rondom het thema duurzaamheid, heeft in contact met het betrokken bedrijfsleven afspraken gemaakt voor de ondersteuning bij het uitvoeren van deze keuzedelen. Piet de Wit (Dijksma) en Leen van Andel (Engie) geven aan dat zij het machtig mooi vinden om hier aan mee te werken en straks als hybride docenten hun jarenlange opgedane kennis en ervaring te delen met de nieuwe generatie.
Het belang van samenwerken
Op 29 juni vond de officiële overdracht van de lesunits plaats bij Engie Refrigeration in Emmeloord. Hier zijn namelijk deze lesunits gebouwd door twee mbo niveau 4 studenten, Teije van Tuil en Gerrit Bakker, die als eindopdracht van hun opleiding betrokken zijn geraakt bij dit project. De studenten volgen respectievelijk de mbo-opleiding in Mechatronica  bij ROC Aventus en Operationele Techniek bij ROC Friese Poort. Beide studenten kwamen via hun stageplaats bij Engie in contact met koudetechniek en zijn enthousiast geraakt door deze bijzondere techniek, gebaseerd op natuurkundige principes waarbij mechatronica, elektrotechniek en werktuigbouwkunde gecombineerd worden. Ale Bosma, projectleider bij Engie, is trots op deze mbo studenten die onder leiding en begeleiding van Leen van Andel deze units hebben ontworpen en gebouwd.

Bosma is enthousiast over de samenwerking met het lokale bedrijfsleven. Zo leverde Coolmark onderdelen voor de lesunits  en KIM en ROMA  de panelen, waarmee Engie de units kon bouwen. Door deze samenwerking konden 6 units beschikbaar worden gesteld aan de 3 locaties. Zowel in Leeuwarden, Drachten als Emmeloord krijgen zij een unit waarin het koudetechnisch proces inzichtelijk wordt gemaakt, waarmee je de techniek voor je ogen ziet gebeuren. Studenten kunnen hiermee bijvoorbeeld zien wat de invloed is van hoge en lage druk en het regelen van de temperatuur. Met de andere lesunits kunnen zij onder andere waarden aflezen, kleppen bedienen,  testen uitvoeren en storingen oplossen. De units zijn compleet gemaakt met een meterset. Studenten die deze basiskennis van koudetechniek goed begrijpen en ermee kunnen werken, kunnen na het behalen van hun wettelijk verplichte F-gassendiploma aan de slag!
Jongeren enthousiasmeren voor koudetechniek
Koudetechniek heeft een belangrijke rol in onze samenleving waar veel mensen zich niet van bewust zijn, vertelt Brenda Witzier van NVKL. “Vanuit de branchevereniging zien wij hoe onze lidbedrijven zich specialiseren in koeling van bijvoorbeeld voedingsmiddelen, datacenters, ziekenhuizen, medicijnen of transport. Maar natuurlijk ook de airconditioning en warmtepompen. Onze lidbedrijven gebruiken de koudetechniek al decennia lang om te koelen en te vriezen. In het geval van een warmtepomp wordt het koudetechnische principe omgedraaid Zo wordt warmte uit de bron (lucht, maar dit kan ook water of bodem zijn) onttrokken en in de te verwarmen ruimte gebracht. Dit gebeurt altijd door middel van een koudemiddel. Het koudemiddel is essentieel voor de werking van een warmtepomp. Iedereen komt dagelijks in contact met koeling, maar we beseffen het ons niet. Het is een prachtig vak en wij doen ons best om zoveel mogelijk jongeren te enthousiasmeren voor koudetechniek. Het is mooi dat in Emmeloord, Drachten en Leeuwarden de vmbo-leerlingen en/of mbo-studenten nu de kans krijgen om met deze mooie lesunits en lesmateriaal van NVKL aan de slag te gaan om zich de basiskennis eigen te maken. Natuurlijk hopen wij dat ze dan zo enthousiast zijn dat ze ook de complete mbo-opleidingen op het gebied van koudetechniek willen gaan volgen”. De werkgevers zijn in ieder geval zeker bereid om hier in te investeren beamen de aanwezige bedrijven.
Friese Poort blij met de lesunits
Rob Beekmans van ROC Friese Poort mocht met zijn collega’s Frank Loosman (Drachten), Durk Reitsma (Leeuwarden) en Harrie Bosscher (Emmeloord) op 29 juni de units in ontvangst nemen. Zij gaan allen graag aan de slag met deze units en kijken uit naar de samenwerking met de praktijkdocenten uit het bedrijfsleven. In het komende schooljaar zullen alle voorbereidingen hiervoor worden getroffen, waarbij zij hopen in 2022 helemaal klaar te zijn om koude- en warmtepomptechniek te kunnen doceren op hun respectievelijke locaties. Met dank aan het lokale bedrijfsleven.

 

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?