24 juni 2021 1 min

Op maandag 14 juni organiseerde NVKL een tweetal themabijeenkomsten met als thema PED. Tijdens de sessies zijn ideeën en ervaringen gedeeld over onder meer het groeiende gebruik van mild brandbare koudemiddelen zoals R32 en de invloed van brandbaarheid op PED-categorisering. Ook zijn het technisch constructiedossier en de hardsoldeerkwalificaties aan de orde gekomen. 
Volgende themabijeenkomst op 1 juli
De volgende themabijeenkomst gaat over Onderwijs & Arbeidsmarkt en vindt plaats op 1 juli om 8:00 én 16:00 uur. Hoe komen we aan voldoende en goed gekwalificeerd personeel om het werk in de koudetechniek aan te kunnen? Een onderwerp wat veel bedrijven bezighoudt. Wij informeren u over onze inspanningen om koudetechniek in het regulier onderwijs een plek te geven. Daarnaast gaan wij graag in gesprek over de activiteiten van uw organisatie én NVKL om jongeren en zij-instromers te enthousiasmeren voor een loopbaan in de koude- en klimaattechniek. Meer informatie over deze bijeenkomst vindt u hier.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?