28 mei 2021 1 min

Op 28 april is een groep kandidaten gestart met een omscholingstraject richting de koudetechniek via een bootcamp bij opleidingscentrum GO˚. Op donderdag 27 mei was hun laatste lesdag en sloten op vrijdag 28 mei sluiten het traject af met onder andere het F-gassen examen. Om hen succes te wensen met hun examen én om ze cool welkom te heten, werden zij op donderdagavond bezocht door de NVKL projectmanager Onderwijs en Arbeidsmarkt, Brenda Witzier. Zij ontvingen een mega-rol Mentos om dit welkom kracht bij te zetten. Dit traject is tot stand gekomen in een samenwerking van GO˚, Wij Techniek en NVKL.
Hoe hebben de deelnemers het omscholingstraject ervaren?
Natuurlijk is ook aan ze gevraagd wat zij vinden van de ‘Bootcamp Beginnend Monteur Koudetechniek’.

De deelnemers zijn dankbaar voor de kans die ze gekregen hebben om aan dit traject te kunnen deelnemen en zijn enthousiast over hun nieuwe loopbaanperspectieven. Ook zijn ze zeer positief over hun docent Kevin Konhuurne van GO˚. De tips om een volgend traject (wat in voorbereiding is) nemen wij graag ter harte.

NVKL wenst deze nieuwe (aankomende) monteurs heel veel succes en werkplezier toe in onze mooie branche!

 

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?