28 mei 2021 1 min

FME organiseert op 3 juni een interessante TechTalk over de Energieuitdagingen op de Floating Farm in Rotterdam. Deze Talk is online en gratis bij te wonen door bedrijven met interesse in energietechnologie, energieopslag en innovatie.
Over de TechTalk
Sinds mei 2019 is in Rotterdam de eerste drijvende boerderij ter wereld operationeel. Duizenden mensen uit de hele wereld zijn inmiddels een kijkje komen nemen. Floating Farm produceert gezond voedsel op het water, in steden, dichtbij de consument. Op een duurzame, innovatieve, transparante manier met dierenwelzijn als topprioriteit. Breng de boerderij terug in de stad als onderdeel van een schone, leefbare en bewuste stads-transformatie. Dat wordt Transfarmation genoemd.

De duurzame ambities van de Floating Farm vragen om technologische oplossingen. Hierbij staat het zelfstandig opereren (dus onafhankelijk van de lokale energievoorziening) voorop. Het Floating Farm-principe moet immers ook werken op plekken in de wereld waar geen stabiele energievoorziening voorradig is.

De Floating Farm heeft uitdagingen op het gebied van:

Duurzame energieproductie (elektriciteit en warmte)
Opslaan van energie (om te gebruiken in de vorm van elektriciteit en warmte)
Koeling van verse melk en melkproducten

Om deze problemen op te lossen kan de Floating Farm gebruik maken van de omgeving. Zo kan het water waarop de farm drijft een belangrijke bron van energie vormen, bijvoorbeeld in koelingsprocessen. Andere belangrijke bronnen zijn zon, wind en restwarmte uit processen.
Programma
Tijdens dit webinar gaan de Floating Farm en ProFloating in detail in op de energie-uitdaging die zij tegenkomen op de farm. Zo wordt bijvoorbeeld inzicht gegeven in de belastingsprofielen en de warmte/koudevraag op de farm. Tijdens deze TechTalk komen energietechnologie, energieopslag, bedrijven, leveranciers en kennisinstituten bijeen.

We staan stil bij de huidige problemen, nieuwe technieken en mogelijke toepassingsbeperkingen. Doel is om mogelijke oplossingen te verkennen en samenwerking te initiëren om de Floating Farm duurzaam zelfvoorzienend te maken.

Aanmelden en meer informatie

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?