30 april 2021 1 min

De verspreiding van Covid-19 en de lockdowns hebben de groothandel als mondiaal opererende sector tijdelijk hard geraakt. De coronacrisis bleek in de eerste fase bovendien een vraag èn aanbodcrisis. De omzetten kwamen in veel segmenten tijdelijk flink onder druk te staan door de teruglopende vraag van afnemers.

ING en de Rabobank hebben beide een publicatie beschikbaar gesteld waar de afgelopen periode wordt geëvalueerd.
Publicatie ING: Grip op data pakt goed uit voor de groothandel
Groothandels hebben de laatste jaren hun speelveld zien veranderen door digitalisering. De macht in de keten lijkt te verschuiven naar fabrikanten en retailers en nieuwe concurrenten hebben zich aangediend.

Online verkopen door consumenten hebben door de lockdowns ook een extra boost gekregen. Zonder digitalisering hadden de retail, maar ook de toeleverende ketenpartijen er veel slechter voor gestaan.

De groothandel is vanouds de verbindende factor tussen vraag en aanbod. Online platformen doen in feite hetzelfde, maar dan digitaal. Het doorvoeren van een digitaliseringsstrategie hoort dan ook de kernactiviteit te zijn van de groothandel.

In deze studie wordt op basis van cijfers, trends en casestudies de vraag beantwoord wat voor de groothandel de digitale businessmodellen van de toekomst kunnen zijn.

Download ING studie
Publicatie Rabobank: De markt veranderd
De coronapandemie is nog niet voorbij en dat merken ook de detail- en groothandel. In de omzetprognoses voor dit jaar is veel risico’s en onzekerheden te zien. Daarom moeten retailers en groothandels werken aan hun strategie om in te spelen op een veranderende markt. Dit biedt ook kansen. Welke? Je leest het in de update, die hier te downloaden is.

Download Rabobank publicatie

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?