29 april 2021 1 min

De richtlijn Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III) is herzien. Deze bevat eisen voor technische bouwsystemen, keuringen verwarmings- en airconditioningsystemen en laadinfrastructuur voor elektrische vervoertuigen. Om hierin inzicht te geven ontwikkelde de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vier infographics.  De infographics zijn bestemd voor decentrale overheden en bedrijven die zich richten op energiebesparing in hun gebouwen.
De 4 infographics
1. Eisen aan gebouwen
Iedereen die actief is op het terrein van de gebouwde omgeving moet voldoen aan de Nederlandse eisen die zijn beschreven in de EPBD-richtlijn. Het gaat hierbij vooral om woningcorporaties, gebouweigenaren, huurders, technische dienstverleners, bouwbedrijven, bouwmaterialenindustrie, bouw- en woningtoezichtinstanties, de installatiesector, netbeheerders, architecten, keuringsinstanties en gemeenten. De infographic ‘Eisen aan gebouwen’ zet deze eisen op een rij en laat zien welke bepalingen van toepassing zijn.
2. Handhaving in een oogopslag
De gemeente is in de meeste gevallen toezichthouder en controleert en handhaaft de keuringen van airconditioning- en verwarmingssystemen. Met de infographic ‘Handhaving in 1 oogopslag’ geven we inzicht in hoe en wanneer er toezicht wordt gehouden. Wij maken hierbij onderscheid tussen nieuwbouw en ingrijpende renovatie en bestaande bouw. Ook willen we met deze infographic gemeenten, omgevingsdiensten, keurings- en certificeringsinstanties die toezicht houden ondersteunen.
3. Keuringsplicht energieprestatie
Vanuit de EPBD-richtlijn gelden eisen voor het keuren van verwarmingssystemen- en hangt onder andere af van het vermogen van de installatie. In de infographic ‘Keuringsplicht energieprestatie’ leest u of verplichte keuring noodzakelijk is. Gebouweigenaren, installateurs, keuringsinstanties, bevoegd gezag, verhuurders en huurders/gebruikers doen hier hun voordeel mee.
4. Eisen voor de plaatsing van thermostatische regelingen en waterzijdig inregelen in bestaande gebouwen
De EPBD-richtlijn vereist ook dat er zelfregulerende apparatuur wordt aangebracht voor het regelen van de temperatuur in aparte ruimtes. Deze infographic geeft een overzicht van de eisen voor de plaatsing van thermostatische regelingen. Ook ziet u welke eisen er zijn voor waterzijdig inregelen in de meest voorkomende situaties. Waterzijdig inregelen is het op een juiste manier verdelen van het warme water over de radiatoren. Dit geldt voor bestaande woningen en kleine utiliteitsgebouwen. Deze infographic is vooral bedoeld voor gebouweigenaren, installateurs, keuringsinstanties, bevoegd gezag en huurders/gebruikers.
Meer weten?
De 4 infographics zijn te vinden op de webpagina: Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III). Bekijk ook de Handreiking Energieprestatie Installaties in gebouwen voor meer informatie over de handhaving.

Bron: RVO

 

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?