29 april 2021 1 min

In december 2020 hebben de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering akkoord gegeven op de NVKL Meerjarenstrategie 2021-2023. Dit betekent dat er in de komende tijd een aantal nieuwe projecten opgestart worden. Hierbij vinden we het enorm belangrijk dat er input vanuit de leden gegeven wordt. Daarnaast willen we over drie jaar kunnen meten wat het effect is geweest van de nieuwe activiteiten.
We willen echt graag weten wat u ervan vindt…
In uw inbox heeft u bericht ontvangen om uw mening te geven door middel van een startenquête. Hierbij geven we u de gelegenheid om in een vroeg stadium mee te denken met de invulling van de projecten. Ook kunt u aangeven of u wilt deelnemen aan één van de werkgroepen. Nu is de kans om uw mening te geven over activiteiten van de komende jaren, gun uzelf de tijd om een paar minuten de startenquête in te vullen. Alvast bedankt!

Mocht u geen bericht hebben ontvangen, horen wij dat graag. Wij sturen dan alsnog de enquête naar u toe.

 

 

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?