16 april 2021 1 min

NVKL laat een onderzoek uitvoeren naar de verwachte personeels- en instroombehoefte aan koudetechnische medewerkers van onze lidbedrijven. In de periode april tot november 2021 vindt het onderzoek plaats dat uitgevoerd wordt door KBA Nijmegen.
Tekort aan koudetechnische medewerkers
Regelmatig wordt door NVKL lidbedrijven aangegeven dat er een tekort is aan koudetechnische medewerkers. Het is helaas niet precies duidelijk hoeveel en aan welke functies de meeste behoefte is.

In 2015 is al eerder onderzoek gedaan naar de arbeidsmarktverkenning in de koudetechniek. Dit onderzoek kwam tot stand met financiering van OTIB (nu Wij Techniek) en door de Radboud Universiteit/KBA Nijmegen. De ambitie is nu om een vervolgonderzoek te laten uitvoeren. Wij Techniek is ook deze keer betrokken bij het onderzoek.
Vervolgonderzoek
Met behulp van het nieuwe onderzoek zetten we een stap verder. We verwachten een goed beeld te krijgen van de personeels- en instroombehoefte van de lidbedrijven van NVKL. Maar ook in de manier waarop onze lidbedrijven nieuwe instroom en zittend personeel opleiden en wat de wensen zijn op dat gebied. Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen we onder andere onze beleidsplannen en activiteiten voor de komende jaren ontwikkelen. Op deze manier kunnen we beter aansluiten bij de instroom- en opleidingswensen van onze leden en gerichter gelden inzetten op scholing en arbeidsmarktprojecten.

Met dit onderzoek dragen wij bij aan de versterking van de kerncompetenties ‘Kennis- en expertisecentrum’ en ‘Kwaliteitsontwikkeling en borging’.
Contact
Binnenkort ontvangen NVKL lidbedrijven een uitgebreide mailing met informatie over het onderzoek. Het onderzoeksbureau zal u mogelijk vragen om een enquête in te vullen, om mee te werken aan een telefonische enquête of een diepte-interview. Om zo compleet en betrouwbaar mogelijke resultaten op te kunnen leveren, is uw inbreng essentieel! Wij doen dan ook een dringend beroep op onze lidbedrijven en opleiders om aan dit onderzoek mee te werken.

Mocht u al vragen hebben, kunt u contact opnemen met info@nvkl.nl

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?