6 april 2021 1 min

In 2015 is de huidige Europese F-gassenverordening in werking getreden. Het is gebruikelijk dat de Europese Commissie een aantal jaar na het ingaan van wetgeving een onderzoek doet naar de effectiviteit ervan, en mogelijk een herziening doorvoert om de effectiviteit te vergroten. Dit proces is nu aan de orde voor de F-gassenverordening.

De NVKL is zeer actief binnen AREA, de Europese koepelorganisatie van brancheverenigingen in de koude- en klimaattechniek. Mede door de inzet van de NVKL heeft AREA een wijzigingsvoorstel gedeeld met de Europese Commissie. Zoals bekend gaat de F-gassenverordening onder meer over het verplicht stellen van bepaalde competenties en eisen voor zowel bedrijven (BRL-100) en personen (BRL-200) die werken met F-gassen. Het huidige voorstel beoogt ook zulke eisen te stellen voor het werken met bepaalde alternatieven voor F-gassen, onder meer koolwaterstoffen en CO2.

De reden hiervoor is voornamelijk veiligheid. Een afname van het gebruik van F-gassen betekent een toename van het gebruik van alternatieven. We zien dat er, onder meer door de toename van het gebruik van warmtepompen, nieuwe spelers in de markt stappen die vaak over onvoldoende kennis en kunde beschikken. Het is van groot belang dat ondernemingen en monteurs genoeg kennis en competenties hebben om veilig te kunnen werken met deze alternatieven die brandbaar zijn (bijv. koolwaterstoffen) of in systemen onder hoge druk werken (CO2). Met deze inzet wil de NVKL de transitie naar alternatieve koudemiddelen veiliger en overzichtelijker maken, en ook op dit vlak een gelijk speelveld creëren zodat de benodigde kennis en kunde bekend en aantoonbaar aanwezig is.

We houden u natuurlijk op de hoogte van komende ontwikkelingen.

Hieronder enkele documenten die u kunt downloaden.

AREA proposals Fgas revision
AREA proposals mandatory certification alternative refrigerants (consolidated) FINAL
AREA proposals mandatory certification alternative refrigerants – Annex III (MinRqts)

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?