1 april 2021 1 min

Inspectie SZW houdt toezicht op de naleving van de Arbowet, op certificerende instellingen en op het functioneren van werkvelden. Het werkveld drukapparatuur (koelinstallaties en gastanks) is een van die werkvelden. Inspectie SZW heeft onderzoek gedaan en geconstateerd dat drukapparatuur niet altijd tijdig wordt aangeboden voor de verplichte periodieke herkeuring of soms helemaal niet wordt aangeboden voor herkeuring.  NVKL is uitgenodigd om hierover met ISZW in gesprek te gaan, andere deelnemers waren CBI’s en omgevingsdiensten.

Tijdens het gesprek kwam vooral naar voren dat er weinig bekendheid is over de PED-keuringsplicht bij de gebruikers. De verantwoordelijkheid voor de herkeuring ligt bij de gebruiker en zal hier opdracht voor moeten geven. Een installateur kan natuurlijk zijn opdrachtgever wel wijzen op de verplichting. Andere genoemde oorzaken zijn onduidelijkheid in wetgeving, gebrek aan handhaving, kennis van de installateurs en gebrek aan overzicht (database) van installaties die voor herkeuring in aanmerking komen.

Het vervolgtraject zal zich in eerste instantie richten op bewustwording bij de gebruikers. Daarom zal ISZW contact zoeken met brancheorganisaties en gebouwbeheerders om te kijken hoe knelpunten weggenomen kunnen worden. NVKL blijft in gesprek met ISZW over dit onderwerp.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?