19 maart 2021 1 min

NVKL is deelnemer van de NEN Normcommissie Koelinstallaties en Warmtepompen. De werkzaamheden van de commissie zijn belangrijk voor producenten en gebruikers van koelmachines, warmtepompen en de bijbehorende koudemiddelen. Als lid van de normcommissie zijn we op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en kunnen we invloed uitoefenen op de inhoud ervan. Vanuit deze commissie zijn we ook betrokken bij internationale normalisatie activiteiten, waaronder de technische commissie CEN/TC 182 .

CEN/TC 182 zorgt voor standaardisatie van eisen op het gebied van veiligheid en milieu van koelsystemen.  Het betreft eisen voor ontwerp, constructie, installatie, testen, bediening, onderhoud, reparatie en afvoer. Daarvoor zijn diverse normen gepubliceerd, wellicht is de bekendste EN378, maar het betreft onder meer ook normen voor detectie of competentie van personeel.

Het werkprogramma van TC/182 en een overzicht van de gepubliceerde standaarden zijn hier terug te vinden.

De meest recente producten die zijn opgeleverd zijn:

CEN/TS 17606, Installation of refrigeration, air conditioning and heat pump equipment containing flammable refrigerants, complementing existing standards
CEN/TS 17607, Operation, servicing, maintenance, repair and decommissioning of refrigeration, air conditioning and heat pump equipment containing flammable refrigerants, complementing existing standards

Deze documenten geven technische informatie voor de installatie van koel-, airconditioning- en warmtepompapparatuur die brandbare koelmiddelen bevat, in het bijzonder van klasse A3, als aanvulling op bestaande normen. Ze bevatten risicobeperkende maatregelen die nog niet zijn behandeld in bestaande normen, of die niet volledig de stand van de techniek weerspiegelen en stelt aanvullende technische specificaties vast met betrekking tot de installatie van apparatuur. De verwachting is dat deze in juni gepubliceerd gaan worden.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?