4 maart 2021 1 min

Een van de zaken waar NVKL zich actief mee bezig houdt is onderwijs en arbeidsmarkt. De projectgroep onderwijs & arbeidsmarkt bepaalt, in opdracht van het bestuur, de aandachtspunten en activiteiten op deze thema’s. Bijvoorbeeld: hoe enthousiasmeren wij jongeren om te kiezen voor koudetechniek en welke hulpmiddelen kunnen wij daarvoor inzetten, een onderzoek naar de instroombehoefte in onze branche, hoe gaan we om met leiderschap in de koudetechniek, welke ontwikkelingen zijn er in het mbo onderwijs, wat doen we met leermiddelen voor vmbo en mbo, welke opleidingen en cursussen zijn nodig voor de koudetechniek, etc. etc.

PROSA adviseert het bestuur over onderwijs & arbeidsmarkt investeringen die vanuit NVKL worden gedaan op bovengenoemde punten. Wilt u ook bepalen wat NVKL doet op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt? Heeft u een beeld van het beroepsonderwijs en/of reguliere opleidingen in koudetechniek in Nederland of zou u dat juist meer willen krijgen? PROSA heeft ruimte voor uitbreiding van vertegenwoordiging van NVKL leden. Wij denken hierbij aan directeuren, HR- of opleidings-verantwoordelijken van NVKL lidbedrijven die vanuit de ervaring in hun eigen organisatie met een breed blikveld kunnen kijken naar de belangen van de hele koudetechnische branche.

PROSA vergadert 4 keer per jaar en tussentijds kunnen leden via mail worden geraadpleegd. PROSA is op zoek naar nieuwe leden én een nieuwe voorzitter. We streven naar een diverse vertegenwoordiging en zijn daarom met name op zoek naar vertegenwoordigers vanuit het mkb.

Vanuit NVKL wordt PROSA ondersteund door projectmanager Brenda Witzier, zij is verantwoordelijk voor realisatie van de projecten en belangenbehartiging op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. Voor meer informatie over deze projectgroep kunt u contact opnemen via brenda@nvkl.nl.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?