4 maart 2021 2 min

Bedrijven die wel eens mbo-studenten voor een stage (BOL) of leerbaan (BBL) in het bedrijf hebben, kennen het fenomeen beroepspraktijkvorming. Ondernemers vinden het nog wel eens moeilijk om hier goed invulling aan te geven.
Waarom is dat nu zo belangrijk?
Een mbo-student wordt opgeleid tot beginnend beroepsbeoefenaar voor een kwalificatie. Een belangrijk deel van de mbo-opleidingen bestaat uit werken en leren in de praktijk, de zogenaamde beroepspraktijkvorming (bpv). Daarin onderscheiden we stages (BOL) en leerbanen (BBL). Deze praktijk- en werkervaring wordt opgedaan bij een erkend leerbedrijf (stage of werken en leren) en op een geaccrediteerde werkplek. Een geaccrediteerde werkplek voldoet aan de volgende voorwaarden: student krijgt een goede en veilige werkplek, er wordt een praktijkopleider binnen het bedrijf aangesteld die in staat is om de student op de werkvloer te begeleiden en te coachen, het bedrijf werkt samen met de school én er komt een vermelding van het bedrijf op stagemarkt.nl.
Kwalificatiedossier
Alles wat een mbo-student voor zijn/haar beroep moet kunnen ligt vast in een kwalificatiedossier. In dat kwalificatiedossier is het beroep uitgewerkt in kerntaken en werkprocessen. Door het uitvoeren van bpv-opdrachten oefent de student de werkprocessen die in het kwalificatiedossier van de opleiding staan. Werkprocessen zijn activiteiten/handelingen die horen bij een bepaalde kerntaak in het kwalificatiedossier. Bij elk werkproces staan ook alle beroepseisen. Bpv-opdrachten krijgt de student van de praktijkopleider in het bpv-bedrijf of van school. Om zijn of haar diploma te behalen moet de student alle kerntaken en werkprocessen die bij het kwalificatiedossier horen in de praktijk hebben meegemaakt, daarnaast kan de student natuurlijk ook zelf nog aangeven wat hij of zij graag wil leren of oefenen. De bpv wordt meestal vastgelegd in een (digitaal) bpv-boek. Het is belangrijk om de opdrachten in het bpv-boek serieus met uw student te bespreken en te beoordelen. De beoordeling van de bpv is de taak van het bedrijf. Met deze beoordeling geeft u aan of u vindt dat de student voldoende kennis en vaardigheden heeft opgedaan om als beginnend beroeps-beoefenaar aan de slag te gaan en de opleiding met een diploma af mag sluiten. Het is dus ook in uw belang om hier zorgvuldig mee om te gaan en niet zonder te kijken het bpv-boek te ondertekenen. Zorg altijd voor een regelmatige afstemming met de school, de docenten informeren u graag over wat er van de student en van u wordt verwacht.
Praktijkopleider
De rol van de praktijkopleider is heel belangrijk. Indien u hier nog geen ervaring in heeft, biedt de samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs & bedrijfsleven SBB allerlei vormen van gratis workshops en ondersteuning voor stagebegeleiders of praktijkopleiders. Ook Wij Techniek biedt de mogelijkheid om praktijkopleiders op te leiden. Bent u nog geen erkend leerbedrijf, meldt u zich dan aan bij SBB, via hoe word ik een erkend leerbedrijf. Als u niet zeker weet of uw bedrijf al erkend is, kijk dan hier. Als we met alle bedrijven samenwerken om mbo-studenten via de leerbanen en stages de ervaring op te laten doen die zij nodig hebben, dan werken we samen aan de nieuwe instroom op de arbeidsmarkt.
Lesmateriaal
NVKL heeft in het lesmateriaal voor de mbo-opleidingen in de koudetechniek ook bpv-opdrachten opgenomen. Deze worden op dit moment, in overleg met de betrokken mbo-opleiders herzien en aangepast aan de huidige eisen. Naar verwachting kunnen de opleiders volgend schooljaar aan de slag met deze vernieuwde bpv-opdrachten. De mbo-opleiders vindt u terug op onze website.

Wilt u meer weten, of heeft u hulp nodig, neem dan contact op met brenda@nvkl.nl

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?