4 februari 2021 2 min

In januari 2020 werd het groene licht gegeven voor een mooie samenwerking tussen het vmbo, mbo en een aantal NVKL lidbedrijven in en rondom Emmeloord. Het Vakcollege Noordoostpolder heeft ervoor gekozen om aan de slag te gaan met de NVKL lesmethode. De docenten hebben de vmbo-docententrainingen, aangeboden door NVKL en Wij Techniek, gevolgd bij Opleidingscentrum GO˚. Een jaar later sluit de eerste groep leerlingen van deze school, die kozen voor het nieuwe keuzevak Koudetechniek, het keuzevak af bij Dijksma Koudetechniek.

Het betreft leerlingen die in leerjaar 4 het profiel Produceren, Installeren en Energie (PIE) volgen. In samenwerking met ROC Friese Poort in Emmeloord en het regionale bedrijfsleven (Dijksma, Tolsma, Engie) wordt gewerkt aan een doorlopende leerlijn koudetechniek vmbo-mbo. Het keuzevak werd gegeven onder leiding van docenten Harry Bosscher en Jacob van Leeuwen en de leerlingen werkten op locatie bij Dijksma Koudetechniek in de praktijk aan hun handelingsopdracht/het eindproduct. Ook in de lokale media werd hier aandacht aan besteed.

Piet de Wit (Dijksma) was hier actief bij betrokken: “Mijn rol bij het keuzedeel Koudetechniek was en is goed contact houden met de school en ook met de andere deelnemende bedrijven. Samen met Leen van Andel (Engie) en Nico Liefting (Tolsma Techniek) hebben we hier aan meegewerkt. We zijn er allen op gericht de koudetechniek in de schijnwerpers te zetten, en zo leerlingen enthousiast te makken voor ons mooie vak. Door als bedrijven en school samen te werken kan er iets moois ontstaan, en dat is ook gebeurd. De laatste twee lesdagen zijn besteed aan het examen. Hierbij is gekozen om dit niet op school, maar op het bedrijf bij Dijksma Koudetechniek te doen om de leerlingen ook echt de sfeer van het echte werk mee te geven.

De eerste dag hebben we de spiralen voor de befaamde blikjeskoeler uit het opdrachtenpakket van NVKL gemaakt, waarbij elke leerling vier spiralen heeft gemaakt en de benodigde aansluitleidingen heeft gebogen. De tweede dag zijn de spiralen gekoppeld aan een proefopstelling met koelaggregaat. Hierbij moesten de werkstukken per twee leerlingen worden aangesloten, afgeperst, vacuümeerd en in bedrijf gesteld. Zo konden ze zien hoe hun werkstuk (spiraal) koud werd en de frisdrankblikjes werden gekoeld. We mogen terugkijken op een mooie samenwerking tussen school en bedrijfsleven en een groep zeer enthousiaste leerlingen die allen zijn geslaagd voor hun keuzedeel Koudetechniek.”

De eerste stappen zijn gezet om in deze regio een doorlopende leerlijn Koudetechniek van de grond te krijgen van vmbo tot mbo. De studenten in het mbo in een opleiding voor bijvoorbeeld installatietechniek, elektrotechniek of mechatronica kunnen straks kiezen voor een vervolg via een keuzedeel Klimaatbeheersing en Koudetechniek.

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met Brenda Witzier brenda@nvkl.nl. Kijk voor meer informatie op onze website voor vmbo en mbo-opleidingen.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?