3 februari 2021 1 min

In de maandelijkse vernieuwde NVKL Marktmonitor zijn de meest recente macro economische en NVKL specifieke cijfers terug te vinden. Deze maand een korte analyse over de Nederlandse economie en omzetverwachtingen van NVKL leveranciers en installateurs.
Het producentenvertrouwen groeit
Het producentenvertrouwen krabbelt afgelopen december met -0,4% richting de nullijn. Deze indicator is een composiet van drie onderliggende onderwerpen, namelijk de verwachtingen op het gebied van orders, bedrijvigheid en voorraden. Dat het vertrouwen weer uit de rode cijfers klimt is een gunstig teken, maar het blijft natuurlijk de vraag of dit sentiment zich ook daadwerkelijk zal vertalen in een spoedige terugkeer naar productie- en omzetvolumes van 2019.
De technologische industrie nog altijd onder het niveau
Wat betreft die productie zien we dat de technologische industrie in november 2020 (de laatst beschikbare CBS cijfers) nog zo’n 7% onder het niveau van 2019 zat. Tijdens het dieptepunt in mei was dat nog 15%, dus ongeveer de helft van het verlies is goed gemaakt. Daar is nog wel een weg te gaan. Het beeld voor de omzet is wat rooskleuriger. Daar zien we dat in november het niveau van 2019 bijna geëvenaard werd (nog slechts -0,9% lager). De take away is dat de zachte indicatoren (sentiment) op de harde indicatoren (productie/omzet) vooruitlopen, maar dat het er voorlopig nog niet op lijkt dat de tweede lockdown het herstel van de industrie terugwerpt.
Omzetstatistieken NVKL
De omzetstatistieken van de NVKL lijken in hoofdlijnen op die van de hele technologische industrie. Dat wil zeggen een dieptepunt in april-mei, gevolgd door voorzichtig herstel dat in september tijdelijk onderbroken werd door een nieuw dipje. Wat opvalt is dat de maandelijkse barometer uitwijst dat november en december geen goede maanden waren. Dat geldt zowel voor de verwachtingen als de realisatie. Nu weten we dat er onder het gemiddelde voor de hele industrie grote verschillen tussen bedrijfstakken zitten. Voor de NVKL lijkt het er op dat het volledige herstel nog even op zich laat wachten.

Bekijk de resultaten zelf in de marktmonitor

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?