3 februari 2021 1 min

Door de terugfasering van hoog GWP-koudemiddelen wordt meer en meer R32 als alternatief voor R410A in airconditioningsinstallaties toegepast. R32 is volgens de PED een stofgroep 1 en zal derhalve bij gelijkblijvende volumes en koelcapaciteiten eerder in een hogere categorie worden ingedeeld. Een airco-unit met een inhoud van 2 kg valt nu bijvoorbeeld in Categorie II.

De installateur wordt in de PED-regelgeving gezien als fabrikant van het samenstel en moet bij categorie II of hoger zelf een overeenstemmingsbeoordeling aanvragen bij een keuringsinstantie (NoBo). Hierna moet een NoBo een typeonderzoek uitvoeren op deze installatie. Bij goedkeuring krijgt de installateur een ‘Typekeur’. De installatie krijgt een CE-markering waarmee aangetoond is dat de installatie voldoet aan de gestelde eisen van de PED. Met het behalen van dit typekeur mag de installateur de CE-markering toepassen op installaties van dezelfde categorie. Elke volgende installatie wordt gemeld aan de NoBo. Steekproefsgewijs zal afhankelijk van de NoBo een aantal installaties bezocht en gecontroleerd worden. Een onderdeel van deze beoordeling is de Technische documentatie. Bij uw leverancier kunt u hiervoor  de EU-conformiteitsverklaring voor de unit opvragen. Controleer bij toepassing van R32 de fabrieksdocumentatie dus te allen tijde op de PED-categorie. Voor meer informatie over de PED zie onze factsheet PED.

Download de factsheet PED hier

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?