21 januari 2021 1 min

Dit jaaroverzicht van de KVK Bedrijvendynamiek geeft inzicht in het aantal bedrijven in Nederland op 1 januari 2021 en de ontwikkeling van het aantal starters, stoppers en faillietverklaringen over geheel 2020. In het jaaroverzicht zijn de gegevens uitgesplitst naar segmenten, sectoren en provincies en zijn extra hoofdstukken opgenomen over de ondernemers- en startersprofielen (geslacht, leeftijd en geboorteland).

Download het jaaroverzicht

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?