21 januari 2021 1 min

Aan alle koudemiddelen zijn risico’s verbonden. Denk bijvoorbeeld aan druk, toxiciteit, brand of explosiegevaar. Professionals maar ook het gewone publiek kunnen in het gedrang komen als de best practices niet worden gevolgd.

De Europese normenserie NEN-EN 378 (deel 1 t/m 4) bevat veiligheids- en milieueisen voor ontwerp, vervaardiging, constructie, installatie, bediening, onderhoud, reparatie en afvoer van koelsystemen en -apparatuur. Bijvoorbeeld lekdetectie eisen, of eisen over de maximale vullingslimieten.

De norm is bedoeld om de mogelijke gevaren voor personen maar ook voor de gebouwde omgeving en het milieu te minimaliseren die worden veroorzaakt door koelinstallaties en koudemiddelen. Naleving van de EN378-norm verbetert de algehele veiligheid en beperkt de kans op ongevallen.

In dit document, opgesteld door AREA (de Europese koepelorganisatie), worden de normen en de toepassing helder uitgelegd.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?