7 januari 2021 1 min

RVO heeft zoals ieder jaar weer de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA) opengesteld voor ondernemers. Investeren uw klanten als bedrijf in CO2-reductie, energiezuinige technieken en duurzame energie? Attendeer ze er dan op dat ze gebruik maken van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). Voor hun investering kunnen zij dan 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Voor 2021 is er een budget van €149 miljoen. De regeling levert uw klant gemiddeld 11% voordeel op. Naast de EIA heeft uw klant bovendien ook de gebruikelijke afschrijving voor uw energie-investeringen en een lagere energierekening.
Energielijst
De Energielijst is een belangrijk onderdeel van de regeling EIA. Belangrijk is dat de investering voldoet aan de omschrijving onder één van de codes die op de Energielijst staan. Ga dit na met behulp van de brochures (pdf) of met de online zoektool waarmee u snel kunt zoeken op bijvoorbeeld code, techniek en branche of ander trefwoord. Op de Energielijst staan:

duidelijk omschreven investeringen (specifieke code)
maatwerkinvesteringen die een forse energiebesparing opleveren en binnen een bepaalde tijd zijn terugverdiend (generieke code).

Meer algemene informatie over de Energielijst leest u hier.
Voorwaarden
Zoals al genoemd is een belangrijke voorwaarde dat uw energiezuinige investering past onder een code op de Energielijst. Als u EIA wilt aanvragen zorg dat u ook let op de andere voorwaarden.
Aanvragen
Uw klant vraagt de EIA aan via mijn.rvo.nl. Afhankelijk van het soort kosten gelden hiervoor verschillende termijnen. Wat die termijnen zijn en hoe u de aanvraag doet, leest u op de pagina Energie-investeringsaftrek aanvragen. Daar leest uw klant ook wat hij na zijn aanvraag kunt verwachten over bijvoorbeeld ontvangst en registratie, controle, beslissing en bijhorende correspondentie. In het eLoket kan hij de correspondentie over hun melding inzien.
Branches en thema’s
De EIA biedt mogelijkheden voor ondernemers in uiteenlopende sectoren, zoals de bouw, glastuinbouw, veehouderij en industrie.

Duurzaam bouwen
Glastuinbouw
Veehouderij
Industrie
Energiebalancering en energietransitie

Veelgestelde vragen
Nog vragen over de EIA? Bekijk eerst de antwoorden van RVO op de veelgestelde vragen.

Bekijk hier de brochure EIA Energielijst 2021

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?