6 januari 2021 1 min

Inspectie Leefomgeving en Transport heeft een toezichtactie uitgevoerd naar de naleving van de eisen voor warmtepompen, die vastgelegd zijn in verschillende wetgeving. De ILT vindt het belangrijk dat consumenten en zakelijke eindgebruikers moeten kunnen rekenen op betrouwbare warmtepompen.

De ILT heeft getoetst op de volgende aspecten:

conformiteitsbeoordeling (Ecodesign-, RoHS-wetgeving);
verklaring van overeenstemming (Ecodesign-, RoHS-wetgeving);
kenmerking (Ecodesign-, RoHS-, F-gassenwetgeving);
productinformatie (Ecodesign-, RoHS-, F-gassenwetgeving).

Uit deze actie concludeert de ILT dat:

Consumenten, zakelijke eindgebruikers en installateurs de prestaties van warmtepompen niet goed kunnen vergelijken omdat ze onvoldoende toegang hebben tot de volledige productinformatie;
Door niet volledige of slecht vindbare informatie en het gebruik van andere parameters in reclame-uitingen, is het voor installateurs en eindgebruikers moeilijk om te bepalen welke warmtepomp een goede keuze is;
Gebrek aan informatie over verplichtingen voor een eigenaar van warmtepompen met gefluoreerde broeikasgassen kan leiden tot onnodige emissies van broeikasgassen tijdens installatie, onderhoud en afdanken van de warmtepomp;
Het merendeel van de warmtepompen voldoet wel aan de technische eisen voor energie-efficiëntie, geluid en beperking gevaarlijke stoffen. Het risico op niet-betrouwbare warmtepompen is het grootst bij relatief nieuwe merken en directe import door installateurs.

Het volledige rapport is hier terug te lezen

Bron: ILT

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?