6 januari 2021 1 min

De Europese Commissie heeft haar verslag over de beschikbaarheid van HFK’s op de EU-markt gepubliceerd. Het rapport is verschuldigd volgens de F-gasverordening. De belangrijkste conclusies van het verslag zijn:
F-gassen
Vanaf medio 2017 stegen de prijzen voor R404A, R410A, R134a en R407C aanzienlijk tot een piek begin 2018 met 6 tot 13 keer hoger dan de oorspronkelijke prijs. Deze verhogingen bereikten echter nooit het niveau van 50 €/ CO2-equivalent dat in de effectbeoordeling voor de F-gasverordening als evenredig werd beschouwd. Sindsdien zijn de prijzen afgenomen. De volgende fase van de afbouw kan echter leiden tot hernieuwde prijsstijgingen, met name voor gassen met een hoog GWP. Beschikbaarheidsproblemen ontstonden in 2017 en 2018, maar lijken sindsdien grotendeels verdwenen.
Alternatieven voor HFK’s met een hoog GWP
In tegenstelling tot de conventioneel gebruikte hoge GWP HFK’s zijn de prijzen voor hun synthetische alternatieven met lagere GWP’s (d.w.z. middelhoge GWP HFK’s, HFC/HFO-mengsels) sinds medio 2017 relatief stabiel gebleven. De invoerhoeveelheid HCFO’s in de EU is in 2018 5,5 keer gestegen ten opzichte van 2015.

De totale hoeveelheid HFK’s die op de EU-markt wordt geleverd  daalde tussen 2018 en 2015 met 37% in CO2-equivalent, terwijl de gemeten volumedaling slechts 25% bedroeg, het resultaat van een duidelijke verschuiving naar lagere GWP HFK’s en alternatieven.
Marktontwikkeling
Het aantal HFC-bulk leveranciers is toegenomen van 100 tot 2500 bedrijven, wat resulteert in meer keuze voor kopers en verlies van marktaandelen voor gevestigde exploitanten.
Illegale handel
Hoewel het verslag duidelijk bewijs erkent van illegale invoer van HFK’s in de EU, lijkt het niet mogelijk om de omvang van deze activiteit te kwantificeren en dus de relevantie ervan voor prijzen en beschikbaarheid ervan te duiden. Er wordt echter actie ondernomen om het probleem aan te pakken.

Het complete verslag is hier terug te lezen

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?