10 december 2020 2 min

Gemeenten kunnen vanaf 4 januari subsidie aanvragen voor de verbetering van ventilatiesystemen in schoolgebouwen. Daarvoor is 100 miljoen euro beschikbaar. Naar aanleiding van de besmettingen met Covid-19 heeft het kabinet de Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) ingesteld voor scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Het bedrag van 100 miljoen euro is het eerste deel van een groter subsidiepakket. In totaal heeft het kabinet voor een beter binnenklimaat in schoolgebouwen 360 miljoen euro uitgetrokken. Als hulpmiddel om de kwaliteit van het ventilatiesysteem in schoolgebouwen te beoordelen, is er vanaf vandaag een ‘Quick scan ventilatie in scholen’.
In minstens 11% van de schoolgebouwen deugt de ventilatie niet
Begin oktober bracht het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) een rapport uit over de ventilatie in schoolgebouwen. Daaruit blijkt dat minstens 11 procent van de onderzochte schoolgebouwen niet voldoet aan de wettelijke ventilatienormen. Het kabinet besloot naar aanleiding van het rapport de Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) te verstrekken. Onderwijsminister Slob geeft schoolbesturen en gemeenten drie jaar de tijd om de ventilatiesystemen in orde te brengen.
Bouw- en installatiekosten
Met de SUVIS kunnen gemeenten het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen verbeteren. De subsidie is vooral bedoeld voor de financiering van bouw- en installatiekosten. Gemeenten kunnen een aanvraag indienen van 4 januari tot en met 30 juni 2021. De subsidie bedraagt maximaal 30% van de totale kosten. De overige 70% komt voor rekening van scholen of gemeenten.
Subsidie-eisen
Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten ventilatiesystemen na aanpassing voldoen aan de volgende eisen:

Een luchtverversingscapaciteit van ten minste 6 dm3/s per persoon of een CO2-concentratie van maximaal 1.200 ppm, in schoolgebouwen die zijn gebouwd vóór 1 april 2012 of op grond van een bouwvergunning die is aangevraagd vóór 1 april 2012.
Een luchtverversingscapaciteit van ten minste 8,5 dm3/s per persoon of een CO2-concentratie van maximaal 950 ppm, in schoolgebouwen die zijn gebouwd vanaf 1 april 2012.
Schoolgebouwen moeten voorzien worden van kooldioxidemeters in iedere klaslokaal.
Er moet een energieregistratie- en bewakingssysteem zijn met rapportagefunctie per dag, week en jaar.

De aanpassingen moeten starten tussen 1 oktober 2020 en 1 januari 2022. Op uiterlijk 31 december 2023 moet het project afgerond zijn.

De subsidie kan ook voor andere energiebesparende maatregelen aangevraagd worden. Die maatregelen moeten dan wel het uiteindelijke energieverbruik en de CO2-uitstoot beperken.
Quick scan
Ondernemers in de techniekbranche hoeven niet tot 4 januari af te wachten om scholen behulpzaam te zijn bij het beoordelen of verbeteren van het ventilatiesysteem. Vanaf vandaag is er een ‘Quick scan ventilatie in scholen’. Daarmee kunnen zij samen met gebouwbeheerders bepalen of de ventilatie in een schoolgebouw voldoet aan de wettelijke eisen. De ‘Quick scan ventilatie in scholen’ is een belangrijk hulpmiddel om de kwaliteit van het ventilatiesysteem te beoordelen. Gemeenten en schoolbesturen kunnen de resultaten van de Quick scan gebruiken als basis voor de aanvraag van de SUVIS. De scan van TVVL, ISSO, Binnenklimaat Nederland en VCN bestaat uit een handleiding met een stappenplan, en opnameformulier, een analysemodel en een rapport voor het schoolbestuur.
Download de quick scan ventilatie in scholen

Instructie
Opname & analysetool
Opleverrapport

Overige links
Meld u hier aan voor het webinar ‘Frisse scholen voor iedereen’ van TVVL op 10 december

Lees hier alle informatie over de Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS)

Bron: Techniek Nederland

 

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?