27 november 2020 1 min

In het Bouwbesluit 2012 worden geluideisen gesteld aan (nieuw te plaatsen) buiten opgestelde installaties voor warmte- of koudeopwekking. Het gaat hierbij om buitenunits voor warmtepompen en airco’s voor woningen en woongebouwen. De planning is om deze eisen op 1 januari 2021 in werking te laten treden. Dat betekent dat u bij de selectie van uw warmtepomp- of aircosysteem moet beoordelen of deze binnen de gestelde eisen blijft. Hiervoor is een rekentool ontwikkeld.
Rekentool
De rekentool en handleiding zijn te downloaden via de website van de rijksoverheid. De rekentool is een ODS-bestand en moet geopend worden in OpenOffice, dat eerst op uw computer gedownload moet worden. In de handleiding staat toegelicht hoe u dat gemakkelijk kunt doen.

Om u zo goed mogelijk hierover te informeren, organiseren wij op 2 december een gratis webinar, ‘Rekentool geluidseis buitenunits’. Dit doen wij in samenwerking met Techniek Nederland, Vereniging Warmtepompen en de Nederlands Verwarmingsindustrie.
Onderwerpen
Onderwerpen die tijdens het webinar aan bod komen zijn:

Wat houdt de regeling in en wat zijn de geluidseisen?
Gastspreker dhr. Marcel Balk, ministerie van Binnenlandse Zaken
Toelichting hoe je het maximale geluidsniveau kunt bepalen, welke stappen moet je ondernemen om te komen tot de juiste selectie
Dhr. Fred Vos, Techniek Nederland
Hoe werkt de rekentool, demonstratie aan de hand van een aantal voorbeelden,
Dhr. Theo Campmans van LBPsight, ontwikkelaar van de rekentool
De stap ná het invullen van de rekentool. Hoe zorg je ervoor dat je de juiste warmtepomp selecteert, waarmee je voldoet aan de wettelijke geluidsnormen?
Dhr. Frank Agterberg, Vereniging Warmtepompen

Aanmelden
Het webinar start om 15.00 en duurt 1 uur en 15 minuten. Tijdens het webinar is er voldoende ruimte om vragen te stellen via de chat. U kunt de opname van het webinar op elk gewenst moment terugkijken, maar alleen tijdens de uitzending kunt u vragen stellen aan het expertpanel.Aanmelden

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?