27 november 2020 1 min

De veranderingen op de arbeidsmarkt gaan snel en hebben niet alleen gevolgen voor de context en de inhoud van de beroepen, maar ook voor het aantal beroepsbeoefenaars. Eén van de wettelijke taken van de samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs en bedrijfsleven (SBB) is het aanbieden en beschikbaar stellen van arbeidsmarktinformatie. Om hieraan bij te dragen is het van belang om op de hoogte te blijven van trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
Belangrijkste ontwikkelingen in beeld
Deze rapportage maakt duidelijk wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn voor de sector Techniek en gebouwde omgeving (TGO) en op welke ontwikkelingen er binnen het beroepsonderwijs geanticipeerd moet worden. In april 2018 is gestart met het trendonderzoek voor deze sector. In november 2020 is een aangepaste versie gepubliceerd.

Onze koudetechnische branche valt onder Technische Installaties en Systemen, en is hier ook prominent terug te vinden. Vanuit NVKL is onze projectmanager onderwijs geïnterviewd. Onder het hoofdstuk integrale gebouwenbenadering komt ons bestuurslid Max Neus aan het woord.

Bekijk hier het trendrapport

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?