12 november 2020 1 min

In het Bouwbesluit 2012 (Staatsblad 2020, nr. 189) worden geluideisen gesteld aan de (nieuw te plaatsen) buiten opgestelde installaties voor warmte- of koude opwekking. Het gaat hierbij om de buitenunits voor warmtepompen en airco’s voor woningen en woongebouwen die vanaf 1 april 2021 gelden. De bepalingsmethode voor deze eisen is vastgelegd in de Regeling Bouwbesluit 2012 die op 1 januari 2021 is ingegaan. Deze bepalingsmethode is een geluidsmeting op locatie.
Rekentool
Op basis van akoestische berekeningen kan er toch vooraf aannemelijk gemaakt worden dat voldaan wordt aan de geluidseis. Voor deze berekeningen heeft het ministerie van BZK een rekentool laten opstellen en een daarbij behorende handleiding.

De rekentool en handleiding zijn hier te downloaden. De rekentool is een ODS-bestand en moet geopend worden in Openoffice, in de handleiding staat dit verder toegelicht.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?