16 oktober 2020 1 min

Vorige week is de WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) door de Eerste Kamer aangenomen. Met de WHOA als instrument kunnen faillissementen voorkomen worden middels een akkoord dat álle schuldeisers bindt. Goed voor de economie en behoud van werkgelegenheid.

Het wachten is nog op een zéér spoedige inwerkingtreding, zodat de ondernemingen die nu in zwaar weer terecht zijn gekomen door de corona-maatregelen er ook van kunnen profiteren. De WHOA kan namelijk worden gebruikt voor zowel een herstructurering/sanering als voor een gecontroleerde liquidatie.

De WHOA, ook toen het nog de WCO II (Wet continuïteit II) heette, kent een turbulente geschiedenis van lange voorbereidingstijd en een grote politieke belangstelling in het voorjaar. Dat laatste heeft geleid tot een aantal wijzigingen in het wetsvoorstel, onder meer om de positie van de mkb-er te verbeteren. De wet geeft voldoende speelruimte om tot akkoorden te komen.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?