16 oktober 2020 1 min

Ondernemers met een bestelbus(sen) of vrachtwagen(s) die nu nog te veel CO2 uitstoten, krijgen langer de tijd, tot eind 2027 respectievelijk eind 2029, om een schonere wagen aan te schaffen. Hiervoor kan een beroep worden gedaan op subsidies en fiscale regelingen.

In het klimaatakkoord is afgesproken om in 2030 te zorgen voor 49 procent reductie van de CO2-uitstoot. Steden kunnen vanaf 1 januari 2025 een zero emissie zone invoeren. Voorwaarde is dat ze die minimaal vier jaar van tevoren aankondigen. Maar er moet nog wel meer duidelijkheid komen over de precieze werking van landelijke aanschafsubsidies, financiering en eventuele sloop- en vervangingsregelingen. Of de daarvoor beschikbare bedragen – 94 miljoen euro voor vrachtwagens cq 185 miljoen euro voor bestelwagens – voldoende zijn is ook onzeker. Verder is het belangrijk dat alle bedrijven evenredige toegang tot de subsidie krijgen.

Voor meer informatie, zie het persbericht van de Rijksoverheid.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?