16 oktober 2020 1 min

Op 1 oktober heeft de minister van BZK de concept-wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 met de bepalingsmethode voor de geluidseisen van buiten opgestelde installaties voor warmte- of koude-opwekking naar de Tweede Kamer gestuurd. Zie ook eerdere berichtgeving hierover.  Daarmee is een invulling gegeven aan de meetmethode voor het geluid van buitenunits van airco’s en warmtepompen.

Met ingang van januari 2021 geldt voor woningen dat het geluid van buitenunits op de perceelgrens met een perceel met een andere woonfunctie niet meer mag zijn dan 40 dBa. Dat betekent dat u bij de selectie van een airco of warmtepomp vooraf voor uw klanten moet beoordelen of de gekozen unit binnen de gestelde eisen blijft.
Rekentool
Voor deze beoordeling wordt een rekentool ontwikkelt waarmee u op eenvoudige wijze het maximaal toelaatbare geluidvermogen-niveau van een buitenunit kunt bepalen voor een aantal veel voorkomende situaties. Dit op basis van de positie van de buitenunit ten opzichte van de perceelgrens en/of andere nabijgelegen controleposities (bijvoorbeeld te openen ramen) bij woningen. In situaties waar de rekentool niet geschikt is, zal extra deskundigheid moeten worden ingeschakeld, bijvoorbeeld van een akoestisch adviesbureau. De rekenmethode en rekentool is in opdracht van ministerie van BZK ontwikkeld door LBPSight in samenspraak met NVI, Vereniging Warmtepompen, NVKL en Techniek Nederland. De rekentool geluid is kosteloos, zodra deze online beschikbaar is zullen wij u informeren.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?